Les 7  Naar het badhuis

In les 7 heb je in het cultuurblok gelezen over een Romeins badhuis. Enkele onderwerpen die aan bod kwamen, zijn thermen, verwarming, watertoevoer en waterafvoer.

In het taal- en tekstblok ben je meer te weten gekomen over:

  • de naamval ablativus
  • vraagwoorden en signaalwoorden
  • bijwoordelijke bepaling (met een ablativus)
  • vraagzin

Je kunt nu hiermee gaan oefenen.