Les 16  De goden zij dank 

In Les 16 wordt de thuiskomst van Flavia en Galla gevierd. De goden worden gedankt en Domitius brengt bij het avondeten een offer.

In het tekst- en taalblok heb je kennisgemaakt met de volgende onderwerpen:

  • het voornaamwoord is, ea, id
  • accusativus cum infinitivo 3
  • gebruik is, ea, id 

In de volgende opdrachten kun je gaan oefenen met deze nieuwe stof.