Les 17 Naar Rome  Forum Romanum reconstructie

In Les 17 geeft Flavia aan haar oom en tante een rondleiding door Rome. Ze laat hen de Zuil van Trajanus zien en geeft uitleg over de voorstellingen op de zuil.

In het tekst- en taalblok heb je kennisgemaakt met de volgende onderwerpen:

  • het futurum / toekomende tijd
  • het vragend voornaamwoord / vraagzinnen

In de volgende opdrachten kun je gaan oefenen met deze nieuwe stof.