Keizer Hadrianus

Les 3  Een bevel 

In Les 3 heb je in het cultuurblok gelezen over keizer Hadrianus, de overgang van een republiek naar een keizerrijk en het Latijn. 

In het taalblok zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

  • persoonsvorm 1-2 ev en mv
  • infinitivus en indicativus
  • werkwoorden met klinkerstam
  • esse
  • naamvallen (vocativus, nominativus en accusativus)
  • zelfstandig naamwoord uit groep 1 en 2
  • voorzetsel
  • object
  • woordvolgorde
  • bijwoordelijke bepaling (acc.)

Met enkele van deze nieuwe begrippen kun je nu gaan oefenen.