Les 4 Circus Maximus

In Les 4 heb je in het cultuurblok gelezen over het leven in Rome,Wagenrennen
de Circus Maximus, de wagenrennen en de goden.

In het taalblok zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

  • geslacht: mannelijk, vrouwelijk of onzijdig
  • bijvoeglijk naamwoord
  • naamval genitivus
  • zelfstandig naamwoorden uit Groep 3
  • congruentie
  • bijvoeglijke bepaling (als bijvoeglijk naamwoord
    en als zelfstandig naamwoord in de genitivus)

Met enkele van deze nieuwe begrippen kun je nu gaan oefenen.