Les 5  Forum Romanum

In Les 5 heb je in het cultuurblok kunnen lezen over
het Forum Romanum en het Capitool. 

In het tekstblok heb je kennis gemaakt met de volgende onderwerpen:

  • naamval dativus
  • werkwoorden met een medeklinkerstam
  • dativus als object, indirect object of als bijwoordelijke bepaling

Je kunt nu gaan oefenen met deze nieuwe begrippen.